Sự Kiện Bình Dương

Vạn Huệ Garden Cafe có sẵn không gian tuyệt vời dành cho sự kiện của bạn, phù hợp với đa dạng phong cách sự kiện: hội thảo, tập huấn, training, workshop, talkshow...

Tết An Bình

Sự Kiện Bình Dương

Vạn Huệ Garden Cafe có sẵn không gian tuyệt vời dành cho sự kiện của bạn, phù hợp với đa dạng phong cách sự kiện: hội thảo, tập huấn, training, workshop, talkshow...

️Vạn Huệ Garden Cafe thường xuyên tổ chức các buổi nhạc Acoustic, Even.